Danh mục bài viết

Đào tạo tiếng Nhật

Trung tâm Đào tạo Nhật Ngữ Mekong

25/07/2019 Lượt xem: 1743
 
 

Mục tiêu tập huấn và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của đơn vị trở nên nguồn tài nguyên quan yếu nhất bằng cách thức thay đổi tinh thần và tư duy sao cho bản thân học viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra tiêu chí, tự hành động để phục vụđược sự tin tưởng lớn nhất. đào tạo tiếng Nhật trong khoảng cơ bản đến trung cấp dùng trong công tác, đặc thù giáo trình học tiếng Nhật còn được lồng vào các kiến thức về văn hóa Nhật Bản, tác phong cho công việc, quy định nguyên tắc làm cho việc trong các đơn vị Nhật Bản. Giáo trình học tiếng Nhật tự biên soạn còn được lồng vào các tri thứcvăn hóa Nhật Bản, tác phong khiến việc, quy định nguyên tắc làm việc trong những tổ chức Nhật Bản. đặc trưng đào tạo các kỹ năng 5S, ho-ren-so, kỹ năng hoạt động lực lượng, ý thức trong buôn bán, cách thức thức vun đắp kế hoạch cho 5 năm 10 năm, tinh thần và kế hoạch tăng trưởng nghề nghiệp bản thân và sự quan yếu của mối quan hệ cộng đồng cũng như sự tin tưởng và bổn phận trong cuộc sống.

Các bài viết khác

back-to-top.png