Danh mục bài viết

Hoạt động

Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020

14/10/2020 Lượt xem: 694
 
 
Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020
Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020 Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020

Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh - Tháng 10/2020

Tháng 10/2020 - CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG MEKONG - NHẬT NGỮ NHÂN VĂN

đã long trọng tổ chức buổi lễ tiễn xuất cảnh đi nhật đợt tháng 10/2020 với sự góp mặt của các em và các bậc phụ huynh. 

Buổi diễn tổ chức thành công và diễn ra tốt đẹp, cùng điểm lại các hình ảnh đẹp của chúng tôi 

 

 

 

 

 

 

back-to-top.png