ĐƠN HÀNG TUYỂN GẤP TRONG THÁNG

HÃY VỀ CÙNG ĐỘI CHÚNG TÔI

Tin việc làm
Mức lương
Nơi làm việc
Mức lương: Lên đến 47.000.000 VNĐ
Địa điểm: Tokyo
Mức lương: Lên đến 33.000.000 VNĐ
Địa điểm: Nara
Mức lương: Lên đến 45.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức lương: Lên đến 32.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Shizuoka
Mức lương: Lên đến 29.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okinawa
Mức lương: Lên đến 30.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức lương: Liên hệ
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Mức lương: Lên đến 31.000.000 VNĐ
Địa điểm: Yamaguchi

CHÍNH SÁCH CÔNG TY

https://www.youtube.com/watch?v=RAtavq0SWRI