Tuyển dụng

Tin việc làm
Mức lương
Nơi làm việc
Mức Lương: Lên đến 47.000.000 VNĐ
Địa điểm: Tokyo
Mức Lương: Lên đến 33.000.000 VNĐ
Địa điểm: Nara
Mức Lương: Lên đến 45.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức Lương: Lên đến 32.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Shizuoka
Mức Lương: Lên đến 29.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okinawa
Mức Lương: Lên đến 30.000.000 VNĐ
Địa điểm: Okayama
Mức Lương: Liên hệ
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Mức Lương: Lên đến 31.000.000 VNĐ
Địa điểm: Yamaguchi
Mức Lương: Lên đến 32.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kochi
Mức Lương: Lên đến 38.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Osaka, Tokyo
Mức Lương: Lên đến 38.000.000 VNĐ
Địa điểm: Kanagawa, Osaka, Tokyo
Mức Lương: Lên đến 51.000.000 VNĐ
Địa điểm: Saitama
Mức Lương: Lên đến 45.000.000 VNĐ
Địa điểm: Aichi, Nagoya, Osaka, Shizuoka
Mức Lương: Lên đến 37.000.000 VNĐ
Địa điểm: Hiroshima