Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh – Tháng 10/2020

Hình ảnh họp phụ huynh trước khi xuất cảnh – Tháng 10/2020

Tháng 10/2020 – CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG MEKONG – NHẬT NGỮ NHÂN VĂN

đã long trọng tổ chức buổi lễ tiễn xuất cảnh đi nhật đợt tháng 10/2020 với sự góp mặt của các em và các bậc phụ huynh. 

Buổi diễn tổ chức thành công và diễn ra tốt đẹp, cùng điểm lại các hình ảnh đẹp của chúng tôi 

 

z2123364512167 06f9c24bbb6d5e15f150b8eb4076475d

 

z2123364519245 1a68d152e119d95b65267ca5d20b3dbf

 

z2123364519246 8f5705f68c2e25287eac2c3c1bb08fcf

 

z2123364540017 642419981f7d674151477d1412f92daf

 

z2123364538665 f6bd70b59979e585167234e76e9ca754

 

Các bài viết khác