Tuyển dụng

Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Mekong đã có nhiều học viên đến từ các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, chủ yếu là có học viên đến từ Đồng Bằng Sông Cửu Long như các tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang,..