Phỏng vấn

Sau khi được tư vấn và đăng ký đơn hàng phù hợp với nguyện vọng của các em thì sẽ được thông báo ngày cụ thể để phỏng vấn. Trước ngày phỏng vấn các em học viên sẽ được thầy cô và bộ phận chuyên môn hướng dẫn và tập luyện tác phong, giới thiệu bản thân những câu cơ bản.