Dịch vụ đưa người lao động làm việc ở nước ngoài

Chương trình Thực tập sinh kỹ năng 

Nhật Bản được hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản mang đến cho lao động Việc Nam nhiều cơ hội để phát triển:

– Nhằm chuyển giao kỹ năng, kỹ thuật trong việc đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ lợi ích của hai nước.

– Đào tạo nhiều lao động có trình độ tay nghề, kỹ thuật và kinh nghiệm, tác phong làm việc của Nhật Bản qua đó thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, góp phần giải quyết và tạo việc làm cho người lao động trong nước.

– Nâng cao thu nhập, tích luỹ vốn sau khi về nước.

Chương trình Kỹ năng đặc định 

nhằm mục đích tiếp nhận nhận lực nước ngoài có thể làm việc ngay mà không cần đào tạo lại, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định.