Đào tạo

Mekong đã nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo học viên sang Nhật Bản để làm việc và du học. Với giáo trình được đúc kết của đội ngũ giáo viên đã giúp học viên có thể tiếp thu tiếng Nhật một cách nhanh nhất và nắm vững trình độ giao tiếp phụ vụ cho công việc.