Họp phụ huynh

Sau khi đậu phỏng vấn học viên sẽ được bộ phụ trách mời họp phụ huynh để thông báo đậu chính thức, được phổ biến nội quy kí túc xá, giờ giấc sinh hoạt, giải thích về chương trình học ngoại ngữ và giáo dục định hướng,..Giải đáp những câu hỏi của phụ huynh.