Học viên nhật ngữ nhân văn dã ngoại

Sau những ngày học tập mệt mỏi còn gì bằng được cùng bạn bè thầy cô vui chơi thỏa thích
Nắm bắt được những suy nghĩ của học viên, giáo viên trường Nhật ngữ Nhân Văn đã tổ chức thực hiện 
cho các bạn học viên tham gia dã ngoại, vui chơi. 
Mục đích để các bạn rèn luyện sức khỏe, tinh thần thoải mái để các bạn học tập tốt hơn
http://https://www.facebook.com/100013915952722/videos/314611195679410/da ngoại 6dã ngoại 5da ngoai 4dã ngoại 3da ngoại 2dã ngoại 1

Các bài viết khác