Quyền lợi của người xuất khaarur lao động Nhật khi trở về Việt Nam

Gồm 3 quyền lợi:
Quyền lợi 1: Hòan lại tiền bảo hiểm thôi việc (nenkin)
– Đối tượng là tu nghiệp sinh xuất khẩu lao động đã hòan thành nghĩa vụ thuế ít nhất từ 6 tháng trở lên, và về nuớc duới 2 năm;
– Số tiền hòan thuế thuờng trên dưới $2000, tùy theo số tiền thuế tu nghiệp sinh xuất khẩu lao động đã đóng nhiều hay ít khi làm việc tại Nhật;
Lọai này thì thường công ty của tu nghiệp sinh Nhật Bản xuất khẩu lao động có hướng dẫn cách để có thể làm thủ tục.
Thời gian thủ tục thường từ 3 đến 6 tháng.Và bạn phải tự mình gửi thủ tục đi Nhật.

Quyền lợi 2: Tiền hòan thuế từ số tiền trừ thuế của tiền bảo hiểm thôi việc hoàn lại
– Đối tượng là tu nghiệp sinh Nhật Bản xuất khẩu lao động đã làm xong thủ tục nhận tiền bảo hiểm thôi việc hoàn lại, và có trong tay giấy tsuchisho, và về nước dưới 5 năm;
– Số tiền hòan thuế thường từ 4 đến 6 man, tùy theo từng tu nghiệp sinh xuất khẩu lao động. Lọai này thì bạn không thể tự làm được mà phải ủy thác cho người Nhật đang sống bên Nhật và có thể giải quyết các thủ tục về thuế.Thời gian thủ tục từ 2 đến 3 tháng;
– Quyền lợi này thì phải làm sau khi quyền lợi 1 hòan thành.

* Tsuchisho là giấy thông báo gửi kèm với nenkin techo từ công ty bảo hiểm gửi trả lại cho bạn trong 1 cái phong bì,sau khi công ty bảo hiểm đã hòan thành thủ tục hòan tiền bảo hiểm cho bạn,cũng có nghĩa là vào thời điểm đó thì tiền bảo hiểm đã đuợc chuyển vào tại khỏan của bạn rồi đấy *

Quyền lợi 3: Tiền hòan một phần thuế bạn đã đóng trong suốt thời gian làm việc tại Nhật
– Đối tượng là tu nghiep sinh Nhat Ban xuất khẩu lao động chưa từng làm bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc xin miễn giảm thuế (như làm giấy chứng nhận gia đình có nguời thân hết độ tuổi lao động,cần đuợc chu cấp từ bạn) trong thời gian làm việc tại Nhật.
– Đối tượng là tu nghiệp sinh xuất khẩu lao động đã về nuớc trong vòng 5 năm trở lại.
– Để bổ sung cho thủ tục hòan thuế lọai này bạn cần có giấy gensenchoshu sho(源泉徴収書). Bạn có thể xin trước khi về nuớc hoặc sau khi về nứơc thì phải liên hệ với người quản lý của công ty bạn làm tại Nhật để xin lại.
– Số tiền hòan thuế này có thể từ 6 đến 13 man, tùy theo từng tu nghiệp sinh xuất khẩu lao động hoặc nhiều hơn thế nữa.
– Quyền lợi này thì không liên quan quyền lợi 1 và 2

*Gensenchoshu sho (源泉徴収書) là giấy sao kê quá trình 1 năm thu nhập cũng như các lọai thuế bạn đã đóng trong suốt 1 năm.Mỗi năm tương ứng với 1 tờ,3 năm sẽ có 3 tờ*24Anh_2

Các bài viết khác