HỌP PHỤ HUYNH XUẤT CẢNH THỰC TẬP SINH, DU HỌC & ĐẬU PHỎNG VẤN

Với sự quan tâm của Ban giám đốc chỉ đạo đến bộ phận xuất cảnh tổ chức cuộc họp phụ huynh ngày 11 tháng 03 năm 2023 nhằm trao đổi thông tin và phổ biến về nội dung xuất cảnh.

 

z4173059700868 993659fc6a24b20d6152f93399b90e49 scaled

 

Để giúp các bạn học viên có thể nắm bắt hết những thông tin cần thiết trước khi bay bộ phận xuất cảnh đã dặn dò kỹ lưỡng để chuẩn bị hành lý, giúp các bạn kiểm tra lại thông tin cá nhân trên giấy tờ lần cuối cùng trước khi bay sang Nhật Bản làm việc.

 

z4173059695321 2c19ce287e7bcffe76dd061b3ce51c35 scaled

 

Trong ngày, ngoài họp phụ huynh xuất cảnh Thực tập sinh thì đồng thời cũng có cuộc họp phụ huynh xuất cảnh Du học và họp phụ huynh sau khi đậu phỏng vấn.

 

z4178470306088 687c4ed8d8411d9a63d096807143a16d scaled z4178470307706 ede1322024e509d33ccb08ded78772c3 scaled z4178470319649 cb476b6d2f747db0654b5cdc35f712c9 scaled z4178470359888 a1ae3e850ead568d62ff26f0e3cd7077 scaled z4178470361763 dc35723a59d34e74fb8da8997c3e7993 scaled

 

Banner cuoi bai viet tuyen dung

 

Link: https://mekonglabour.vn/index.html

Các bài viết khác