HƯỚNG NGHIỆP HỌC ĐƯỜNG NĂM 2023 TẠI TÂY NINH

z4175838580173 f3db9e970530da42cabea7aab6e76f4a scaled

 

Ngày hội hướng nghiệp học đường là một sự kiện quan trọng trong năm học của các trường học và trung tâm đào tạo. Ngày 12 tháng 03 năm 2023, Ngày hội hướng nghiệp học đường sẽ được tổ chức tại Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần cung ứng Nhân lực Mekong.

 

z4176166935887 ef365debf4a972d03cdc665519ae4289 scaled

 

Sự kiện này là cơ hội để các học sinh tìm hiểu về các ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai. Nhiều đại diện của các doanh nghiệp, trường học và tổ chức đào tạo sẽ có mặt để giới thiệu về các ngành nghề và chương trình đào tạo của họ.

 

z4176166899343 19f4cf2ce93f84fbc2ba3c2ac4c4bcb6 scaled

 

Trong suốt ngày hội, các bạn trẻ sẽ được tham gia vào các hoạt động như trò chơi tìm hiểu ngành nghề, thảo luận với các chuyên gia tìm hiểu về các khóa học và chương trình đào tạo.

Đặc biệt, đại diện MEKONG đã trình bày về chính sách của công ty cho dù khó khăn về tài chính cũng có thể đi làm việc và học tập tại Nhật Bản.

 

z4176166832821 2a7ec3ec813af1a9d970f10efd044c0d scaled z4175935484926 8523033f30dd47d8a26c8e4630b9ec2e scaled

 

Ngày hội hướng nghiệp học đường năm 2023 tại Trung tâm Học tập sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh và với sự đồng hành của Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Mekong sẽ là một sự kiện quan trọng giúp các bạn trẻ có được cái nhìn tổng quan về thị trường lao động và giúp họ có thể lựa chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp với khả năng và sở thích của mình.

 

z4176166674498 95b8c321642b6f49c96d07e214957579 scaled z4175840285843 5825815d14b62296921097b4e2bb8435 z4175840278684 96d8859fd02e63374b8193e0435f7ff9 z4175840257146 5bdfb4f855dc71c7026d1424c143497a z4175840249029 e6973047f3fe95746ca418655ee42c93 z4175840185223 c530ed2a20b269977625f3822b8ab4ae z4175839604734 21c00a731bcdc1bdf52ab0b33d76afc3 z4175839487034 3b55aa60eefde7e9fcd8739ebdf99d76 z4175839542564 7286adabafdf01253407268bf934d7f9 z4175839445286 6a6c0883bc46676a8dbeac0388b3e4ef z4175799254763 534fb9ff6816b7687153294c005b07d5 scaled z4175817661891 1cd912bbaccb520e7291ced2c48f40c7 scaled z4175838425416 3a86f37a19970732c065b6516a51989a scaled z4175839428893 2eb860602665592b74982c5ba3c6655c z4175432016790 cb1335912d549bfffff20be069e5cd0a

 

Banner cuoi bai viet tuyen dung

Link: https://mekonglabour.vn/

Các bài viết khác