Tầm nhìn sứ mệnh

tam nhin su menh

1. Tầm nhìn

Anh3

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực MEKONG mong muốn KẾT NỐI VĂN HÓA VIỆT NAM – NHẬT BẢN hướng đến tương lai có nguồn nhân lực TRI THỨC – SÁNG TẠO – CHUYÊN MÔN là nơi đáng tin cậy, là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự mang đến cơ hội việc làm cho nguồn lực Việt Nam tại Nhật Bản và thỏa mãn đối tác.

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực MEKONG có sứ mệnh là “đại sứ” KẾT NỐI VĂN HÓA VIỆT NAM – NHẬT BẢN đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có TRI THỨC

Kết nối cơ hội việc làm cho nguồn nhân lực Việt Nam đến với các doanh nghiệp Nhật Bản

Mang đến sự thỏa mãn cho các doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam.

Anh4

Các bài viết khác