Thực tập sinh – TIỄN XUẤT CẢNH 04 BẠN NỮ NGÀNH CƠ KHÍ

z4127797756671 d6ea9165d8195d359194801f247d6b8d scaled

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Mekong vui mng đã tin 4 bn n thc tp sinh sang Nht Bn làm vic. Đây là nhng bn thực tập sinh có năng lc, có đam mê và yêu thích công vic.

 

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Mekong hy vng rng 4 bn n thc tp sinh s c gng hết sc đ hoàn thành tt công vic đưc giao, đng thi cũng rèn luyn thêm kh năng tiếng Nht đ có th hc tp và làm vic ti Nht Bn hiu qu hơn. Đến sân bay, các bn n đu rt vui mng và háo hc. H đã chun b tinh thn và tâm lý đ đến với mt đt nưc mi, mt ngành ngh mi. Chúc 4 bn n thc tp sinh có mt chuyến đi vui v, thành công!

 

z4127800107515 8aaf17ea30504792d6c5efd05b1291a9 scaled z4127797745878 986be08b1f529f71e9a0e52982d0c194 scaled z4127797752235 854fd638cb322841b67124cfba946510 scaled z4127797742518 9af00900b3654a7a881bd144ba4645d5 scaled z4127797728620 c19f9b130f90db0338f044c020c0bca1 scaled z4127797712697 f6d5d82412cfd78085dc1cfd361942bd scaled z4127797789853 7c56fb9dcc22ff8fbd6476ec3adc433b scaled z4127797816405 03fcef194cb3c0b9c46d92144957aa92 scaled z4127797795688 6e9840f29c4541d42398ce9ac1311ec3 scaled z4127800122250 1b5778a21ecf4162aeba62b70f9657e7 scaled

Banner cuoi bai viet tuyen dung

Các bài viết khác